Kapitel:

Hanna och Quimmer Bomb
Blåa Gruppen
Emelina och Cyrkonia
Gröna Gruppen
Charlott och Strike
Rosa Gruppen