Tove & Musse

Heje, jag heter Tove och jag är 13 år gammal. Jag går allmänt v.24 men jag tog med min egna häst, Musse. Det har varit roligt men att bli väckt här är inte kul. Men jag känner mig nöjd med våra prestationer.