Sophia och Ronja

Sophia Ljungdell


Hej! Jag heter Sophia. Det har varit roligt här. Jag har ridit Ronja. Jag har ridit på rid och fritid!