Sol och Bombina

Sol Wallin


Tjoo! Jag heter Sol Wallin och är 14 år! Den här veckan bodde jag i stuga 14 med Matilda. Vi var här v.28. Jag hade Bombina! Hon hjälpte mig att övervinna min hopprädsla! Med andra ord, hon var bäst! Hejdå!