Selma och Pakulik

Hej, jag heter Selma och jag är 12 år. Först fick jag Philip men jag bytte till Palle och sedan hade jag honom resten av veckan på hopplägret. Ledaren jag hade var Agnes och hon är super. Jag har varit på Grällsta en gång innan och då var jag också på hopplägret. Tack och hej, leverpastej!