Ove och Moon Cherry

Ove Morin


Åh, egentligen ville inte jag det här! Men tack till alla som stod ut med mig. Spec. tack till Sandra som möter alldeles för många mediokra ryttare!