My och Pakulik

My Hammar


Hej! Jag heter My och jag är 11 år och jag har ridit Pakulik (Palle) och jag har haft det jättebra här.