Lovisa och Ballada

Lovisa Lindberg


Jag kom hit från Skaraborg och väckte hos lärare Marika med min sits stor sorg. Slitet med grunderna på Kropek och Ballada, runt i paddocken runt trava. Till slut lossnade mycket och glädjen tillbaka kom och jag nu hem till min Pontus jobbar vidare liksom.