Leonie och Bass

Leonie Dahlström


Jag var här v.33 Jag red Bass, jag ramlade av en gång när jag skulle sätta mig i damsadel, då sparkade Bass bakut. =P Min lärare var Kristin.