Alejandra & Zieni

Alejandra 12 år, Stockholm

Först fick jag hästen Pegasz, men sen bytte jag till hästen Gorka. Men hon var för svår för mig, så jag fick byta till hästen Zieni. Hon blev halt, och jag fick ta Allegro som går i hoppgruppen. Nästa lektion fick jag ta Maskot, men jag bytte till Mamma Mia. Nästa dag fick jag ta en ny häst, Justine. Men när vi red lektion visade det sig att hon var halt. Jag bytte till Lenox, men han var också halt. På bilden står jag och Zieni.