Kapitel:

Frida och Alegro
Militärgröna Gruppen
Sofie och Czeslaw
Neon Gröna Gruppen