Kapitel:

Sanna och Farsa
Militärgröna Gruppen
Lisa och Birma
Neon Gröna Gruppen