Kapitel:

Veronica och Birma
Svarta Gruppen
Grällsta Ridcenter
Svarta Gruppens talangjakt